Testimonials


Ar rhan Cyngor Tref Llanymddyfri hoffwn cymerid y cyfle i ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cynnig t iawn, trwy roddi eich gwasanaeth a’ch sgiliau yn rhad ac am ddim, wrth ail beintio’r llythrenau uwch-ar ffynnon y dref ger Sgwar y Farchnad yn ddiweddar. Teimlaf fydd gweithred fel hyn yn sicr o ysbrydoli rhagor o’n preswylwyr i gyfrannu at harddwch ag ysblander ein tref yn y dyfodol. Mae rhaid canmol eich gwaith arbennig gan ei fod yn edrych yn hyfryd ac hefyd wedi ei orffen mew i croesawi’r Eisteddfod yr Urdd, yr achlysur fwyaf erioed sydd yn dod ir dre ar ddiwedd y mis.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich caredigrwydd.

— Llandovery Council, Cyngor Tref Llanymddfri